Home
Resultaten 1999 - 2014
    ► Meter 2013/2014
    ► Meter 2009-2012
    ► Meter 2008
    ► Meter 2006/2007
    ► Meter 2004/2005
    ► Spiegel 2003
    ► Spiegel 2002
    ► Spiegel 2001
    ► Spiegel 2000
    ► Spiegel 1999
Spiegel 2003
 
De gecombineerde gevens van 2002 en 2003 bieden ons informatie over het beleid van bijna 430 gemeenten. Van het klimaat beleid, het mondiaal beleid en water beleid zijn de gevens van 300 gemeenten in detail bekend.
 
Resultaten
 • Totaalscores
  Alle resultaten van de bijna 430 gemeenten die met de duurzaamheidsspiegel hebben meegedaan kunt u hier vinden!
 • Mondiaal/Lokaal beleid
  Hoeveel tijd, energie en geld steekt de gemeente in haar internationaal beleid en is dat ook terug te vinden in haar lokale beleid?
 • Klimaatbeleid
  De klimaatlijst is opgebouwd uit vragen over energiebeleid, duurzaam bouwen, vervoersbeleid en voorlichting.
 • Waterbeleid
  De resultaten van de watervragen. Over waterbesparing, rioleringen, overstorten.
 • Sociaal beleid
  Het sociale beleid gaat iedereen in de gemeente aan. De meeste gemeenten scoren behoorlijk goed trouwens!
 • Ruimte- & Groenbeleid
  Inzet op het gebied van natuurlijk bermbeheer, gebruik van gifstoffen en zorg voor zeldzame planten en dieren komen tot uitdrukking in de antwoorden.
 
Eindrapport

Van de duizenden gegevens is een analyse gemaakt onder de titel 'De grenzeloze gemeente, verslag van de Lokale Duurzaamheidsspiegel 2003'.
Een paar conclusies: Nederlandse gemeenten doen veel aan internationale samenwerking, maar dit beleidsveld blijft 'hangen' in de marge. Klimaatbeleid is met veel enthousiasme opgepakt maar succes is geheel afhankelijk van financiering van het Rijk, en er is weinig politiek draagvlak. Het waterbeleid is traditioneel sterk bij de Nederlandse gemeenten, maar aan waterbesparing wordt nauwelijks iets gedaan en de Nederlandse gemeenten zijn niet voorbereid op de grootschalige effecten van klimaatverandering.
Breda won voor de derde keer in rij en mocht de wisselbokaal houden!

 • De rapportage 'De grenzeloos duurzame gemeente, verslag van de Lokale Duurzaamheidsspiegel 2003' met conclusies, analyses en aanbevelingen, kunt u hier downloaden (PDF-file, 1615 kB).
De vragenlijsten

Hier vindt u de concrete vragen die aan gemeenten zijn gesteld (in PDF-format):
 
Developed with QwikZite (version 1.12)