2010

Opbouw van de vragenlijst Profit
De vragenlijst bestaat uit drie thema's: 1) Eigen bedrijfsvoering 2) Duurzaam Ondernemen/MVO 3) Mobiliteit

In deze vragenlijst ligt het accent op de economische dimensie (profit) van duurzame ontwikkeling. Om een compleet beeld te krijgen van het duurzaamheidsbeleid binnen de Provincie is het wenselijk dat ook de andere vragenlijsten ingevuld worden.

Profit: economische dimensie van duurzame ontwikkeling
Verwante begrippen: duurzaam produceren en consumeren (spel van vraag & aanbod) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), duurzaam ondernemen, ketenverantwoordelijkheid, duurzame mobiliteit, duurzaam bouwen.

De 'P' van Profit staat ook voor 'Progress' en 'Prosperity', vooruitgang en welvaart. Economische ontwikkeling gaat over productie, werkgelegenheid, efficientie en rendement. Een ondernemer zal in zijn bedrijfsvoering en keuzes voor investeringen, altijd de balans opmaken tussen kosten en baten. Een maatschappelijk verantwoord oftewel duurzaam ondernemer neemt in zijn besluitvorming ook de milieu- en sociale aspecten mee (maatschappelijke kosten en baten).

Denk mondiaal, handel lokaal
Provincies zijn erop gericht om op regionaal niveau economisch kapitaal te beschermen en de kansen op economische ontwikkeling te versterken. De uitdaging is ervoor te zorgen dat hierbij niet voorbij wordt gegaan aan andere maatschappelijke belangen, zoals het reduceren van CO2-uitstoot en het respecteren van mensenrechten, zowel hier als elders in de wereld. Sterker nog, de uitdaging is, om samen met het bedrijfsleven, te zoeken naar win-win situaties, naar mogelijkheden waarbij economische activiteiten een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling. Er is een groeiend pakket aan maatregelen en voorbeelden beschikbaar.

Belangrijk op dit vlak is wel dat de overheid, waaronder ook provincies, zelf een voorbeeld stellen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door een duurzaam inkoopbeleid kan de overheid, als belangrijke afnemer, een belangrijke impuls geven aan de groei van het aanbod van duurzame producten en diensten op de nationale en lokale markt.

Een goede bereikbaarheid is van essentieel belang voor de lokale economie. Verkeer is echter een belangrijke bron van CO2-uitstoot. Het stimuleren van duurzame mobiliteit behoort eveneens tot het takenpakket van de provincie.

Relevante internationale en nationale afspraken op dit terrein zijn:
- OESO-richtlijnen: www.oesorichtlijnen.nl
- ILO afspraken
- WTO afspraken
- Millenniumdoel 8 (en overigen): www.millenniumdoelen.nl
- Klimaat- Energieakkoord tussen Rijk en provincies 2009-2011

Provinciale Duurzaamheidsmeter 2010
ontwikkeld door: Thijs de la Court
inhoud: COS Noord-Holland
graphic design: Kuki & Ko
database development & hosting: Suares & Co
gis map geleverd door Geodan
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.